TIN MỚI CẬP NHẬT
   TIN KHÁC

Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự Phường 2 tổ chức cho nam công nhân đủ 17 tuổi đăng ký Nghĩa vụ Quân sự.


Sáng ngày 09 tháng 4 năm 2018, tại Hội trường Ủy ban nhân dân Phường 2, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự phường, đã tổ chức cho nam công dân đủ 17 tuổi đăng ký Nghĩa vụ Quân sự năm 2018...

Hội đồng nghĩa vụ Quân sự Phường 2 tổ chức đoàn đi thăm tân binh.


Sáng ngày 31 tháng 3 năm 2018, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự Phường 2 tổ chức Đoàn đi thăm tân binh tại Trung đoàn Bộ binh 320 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp...

Chi hội Luật gia Phường 2 Ra mắt Câu lạc bộ “Tư vấn pháp luật cộng đồng”.


Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-HLGT ngày 31/01/2018 của Hội Luật gia tỉnh Đồng Tháp về triển khai thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý năm 2018”...

   ĐẢNG UỶ PHƯỜNG 2
    TIN KHÁC
   HĐND PHƯỜNG 2
   TIN KHÁC
   THƯ VIỆN ẢNH
   UBND PHƯỜNG 2
   TIN KHÁC
   MTTQ, ĐOÀN THỂ PHƯỜNG 2
   TIN KHÁC
   CÔNG AN, QUÂN SỰ PHƯỜNG 2
   TIN KHÁC
   HOẠT ĐỘNG CÁC KHÓM, Y TẾ, GIÁO DỤC
   TIN KHÁC
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
ĐỊA CHÍNH - XÂY DỰNG
TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
TƯ PHÁP - HỘ TỊCH
VĂN HOÁ - XÃ HỘI
TIẾP NHẬN - TRẢ KQ
AN NINH - QUỐC PHÒNG
THÔNG TIN CẦN BIẾT
LƯỢNG TRUY CẬP
    LIÊN KẾT WEBSITE