Tin Cựu Chiến binh phường 2
Hội Cựu chiến binh phường tổ chức Họp mặt kỷ niệm 71 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 26 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân.  
Chiều ngày 21 tháng 12 năm 2015, tại hội trường Ủy ban nhân dân phường 2. Hội Cựu chiến binh phường đã tổ chức Họp mặt kỷ niệm 71 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2015). 26 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2015)...  


Hội Cựu chiến binh phường 2 Tổ chức họp mặt kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2017).  
Chiều ngày 27 tháng 4 năm 2017 tại hội trường UBND phường, Hội CCB Phường 2 tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2017)...  


Hội Cựu chiến binh phường 2 tổ chức họp mặt kỷ niệm 41 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2016).  
Chiều ngày 29/4/2016, tại Hội trường UBND phường 2, Hội Cựu chiến binh phường 2 đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 41 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2016)...  


Họp mặt kỷ niệm 73 ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2017), 28 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2017).  
Chiều ngày 21 tháng 12 năm 2017, tại hội trường Ủy ban nhân dân Phường 2. Hội Cựu chiến binh phường tổ chức Họp mặt kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam...  


Họp mặt kỷ niệm 72 ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2016), 27 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2016).  
Chiều ngày 20 tháng 12 năm 2016, tại hội trường Ủy ban nhân dân phường 2. Hội Cựu chiến binh phường đã tổ chức Họp mặt kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam...  


Hội Cựu chiến binh Phường 2 Tổ chức kết nạp hội viên mới.  
Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 02/9. Sáng ngày 02/9/2018, Hội Cựu chiến binh Phường 2 tổ chức Lễ kết nạp hội viên mới. Đến dự buổi Lễ có đại diện lãnh đạo Đảng ủy...  


Hội Cựu chiến binh phường 2 Tồ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ VIII nhiệm kỳ 2017-2022.  
Chiều ngày 08/3, tại Hội trường Ủy ban nhân dân Phường 2 đã diễn ra Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh Phường 2 lần thứ VIII nhiệm kỳ 2017-2022...