CÁC NGÂN HÀNG TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG 2.

 

1. Phòng giao dịch Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV):

   

   - Địa chỉ: Số 290A, đường Nguyễn Sinh Sắc, khóm 1, phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

 

   - Số điện thoại:  0277 3868168.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   - Địa chỉ: Số 74, đường Hùng Vương, khóm 2, phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

 

   - Số điện thoại: 0277 3868518.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Phòng giao dịch Ngân hàng Sài Gòn thương tín (Sacombank):

  

   - Địa chỉ: Số 3A-6-7, đường Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

 

   - Số điện thoại: 0277 3772355.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Phòng giao dịch Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB):

  

   - Địa chỉ: Số 15, đường Âu Cơ, khóm 1, phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

 

    - Số điện thoại: 0277 377 2838.

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Chi nhánh Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex (PG Bank):

   

   - Địa chỉ: Số 122, đường Hùng Vương, khóm 1, phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

  

   - Số điện thoại: 0277 3774615.

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank):

  

   - Địa chỉ: Số 18, đường Trần Hưng Đạo, khóm 1, phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

 

   - Số điện thoại: 0277 3864198.

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Phòng giao dịch Ngân hàng Kiên Long (Kien Long bank):

   

   - Địa chỉ: Số 09, đường Trần Hưng Đạo, khóm 1, phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

 

   - Số điện thoại: 0277 3775555.

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Phòng giao dịch Ngân hàng Á Châu (ACB):

   

   - Địa chỉ: Số 251, đường Nguyễn Sinh Sắc, khóm 2, phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

 

   - Số điện thoại: 0277 3653653.

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Chi nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần hàng hải Việt Nam (Maritime bank):

  

   - Địa chỉ: Số 279, đường Nguyễn Sinh Sắc, khóm 2, phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

  

   - Số điện thoại: 0277 3774021.