Các thông tin khác................ 
 
Trợ cấp xã hội cho trẻ em mồ côi, trẻ bị bỏ rơi
Hỗ trợ mai táng đối tượng bảo trợ xã hội
Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh karaoke.
NỘI DUNG CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI.
Nội dung về lĩnh vực Lao động - Việc làm (Kèm theo Quyết định số: 663/QĐ-UBND-HC của UBND tỉnh Đồng Tháp)
Nội dung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã (Kèm theo Quyết định số: 663/QĐ-UBND-HC của UBND tỉnh Đồng Tháp)
Nội dung thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế Một cửa liên thông (Kèm theo Quyết định số: 663/QĐ-UBND-HC của UBND tỉnh Đồng Tháp)
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới về lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
Lịch sử ngày Quốc tế Lao động 01-5 (01/5/1886-01/5/2017).
Ngày 30-4: móc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam.
Thông tư Số: 30/2014/TT-BGDĐT về việc Ban hành Quy định đánh giá học sinh Tiểu học
TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ MAI TÁNG
Quyết định ban hành bảng tiêu chuẩn xây dựng chợ văn minh áp dụng trên tỉnh Đồng Tháp.
Thông tư Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận "Phường đạt chuẩn văn minh đô thị", "Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị".
Hướng dẫn chấm điểm các tiêu chuẩn xây dựng phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 695/QĐ-UBND-HC, ngày 18 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bảng tiêu chuẩn và thang điểm công nhận danh hiệu khóm, ấp đạt chuẩn văn hóa.
Quyết định về việc ban hành bảng tiêu chuẩn và thang điểm công nhận các danh hiệu khóm, ấp đạt chuẩn văn hóa.
Hướng dẫn Thực hiện tiêu chuẩn xây dựng gia đình văn hóa (theo Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL).
Thông tư quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa" và tương đương.
Hướng dẫn chấm điểm tiêu chí xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hoá, đơn vị đạt chuẩn văn hoá và doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá.
12