TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ MAI TÁNG
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới về lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
Nội dung thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế Một cửa liên thông (Kèm theo Quyết định số: 663/QĐ-UBND-HC của UBND tỉnh Đồng Tháp)
Nội dung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã (Kèm theo Quyết định số: 663/QĐ-UBND-HC của UBND tỉnh Đồng Tháp)
Nội dung về lĩnh vực Lao động - Việc làm (Kèm theo Quyết định số: 663/QĐ-UBND-HC của UBND tỉnh Đồng Tháp)
NỘI DUNG CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI.
Hỗ trợ mai táng đối tượng bảo trợ xã hội
Trợ cấp xã hội cho trẻ em mồ côi, trẻ bị bỏ rơi
Trợ cấp xã hội cho người cao tuổi cô đơn từ 60 đến 84 tuổi.
Trợ cấp xã hội cho người từ 85 tuổi trở lên.
Trợ cấp xã hội cho người tàn tật nặng, người tâm thần, người nhiễm HIV/AIDS.
Trợ cấp xã hội cho gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi.
Hỗ trợ cho hộ gia đình có 02 người tàn tật nặng trở lên.
Hỗ trợ cho người đơn thân nuôi con nhỏ.
Giải quyết trợ cấp đột xuất do thiên tai.
Chế độ mai táng phí cho cựu chiến binh.
Chế độ đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc.
Chế độ hưởng bảo hiểm y tế cho người có công với cách mạng.
Chế độ bảo hiểm y tế đối với người hưởng chế độ theo quyết định 290 của thủ tướng chính phủ
Chế độ người có công giúp đỡ cách mạng.
Trợ cấp ưu đãi Giáo dục – Đào tạo.
Cấp, đổi sổ trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình.
Chế độ người hoạt động kháng chiến và con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
Giải quyết chế độ đối với hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995.
Chế độ tuất, từ trần cho thân nhân của người có công với cách mạng từ trần.
Chế độ trợ cấp cho vợ hoặc chồng liệt sĩ đã lấy chồng hoặc lấy vợ khác.
Chế độ hưởng mai táng phí và trợ cấp một lần cho thân nhân các đối tượng người có công với cách mạng
Chế độ hưởng mai táng phí.
    Các thông tin khác................ 
 
Công bố thủ tục hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình
Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh karaoke.
Lịch sử ngày Quốc tế Lao động 01-5 (01/5/1886-01/5/2017).
Ngày 30-4: móc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam.
Thông tư Số: 30/2014/TT-BGDĐT về việc Ban hành Quy định đánh giá học sinh Tiểu học
Quyết định ban hành bảng tiêu chuẩn xây dựng chợ văn minh áp dụng trên tỉnh Đồng Tháp.
Thông tư Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận "Phường đạt chuẩn văn minh đô thị", "Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị".
Hướng dẫn chấm điểm các tiêu chuẩn xây dựng phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 695/QĐ-UBND-HC, ngày 18 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bảng tiêu chuẩn và thang điểm công nhận danh hiệu khóm, ấp đạt chuẩn văn hóa.
Quyết định về việc ban hành bảng tiêu chuẩn và thang điểm công nhận các danh hiệu khóm, ấp đạt chuẩn văn hóa.
Hướng dẫn Thực hiện tiêu chuẩn xây dựng gia đình văn hóa (theo Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL).
Thông tư quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa" và tương đương.
Hướng dẫn chấm điểm tiêu chí xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hoá, đơn vị đạt chuẩn văn hoá và doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá.
Thông tư quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa".
Hướng dẫn chấm điểm tiêu chí xây dựng chợ văn minh.