Các thông tin khác................ 
 
Công bố thủ tục hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình
Chế độ hưởng mai táng phí.
Chế độ hưởng mai táng phí và trợ cấp một lần cho thân nhân các đối tượng người có công với cách mạng
Chế độ trợ cấp cho vợ hoặc chồng liệt sĩ đã lấy chồng hoặc lấy vợ khác.
Chế độ tuất, từ trần cho thân nhân của người có công với cách mạng từ trần.
Giải quyết chế độ đối với hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995.
Chế độ người hoạt động kháng chiến và con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
Cấp, đổi sổ trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình.
Trợ cấp ưu đãi Giáo dục – Đào tạo.
Chế độ người có công giúp đỡ cách mạng.
Chế độ bảo hiểm y tế đối với người hưởng chế độ theo quyết định 290 của thủ tướng chính phủ
Chế độ hưởng bảo hiểm y tế cho người có công với cách mạng.
Chế độ đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc.
Chế độ mai táng phí cho cựu chiến binh.
Giải quyết trợ cấp đột xuất do thiên tai.
Hỗ trợ cho người đơn thân nuôi con nhỏ.
Hỗ trợ cho hộ gia đình có 02 người tàn tật nặng trở lên.
Trợ cấp xã hội cho gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi.
Trợ cấp xã hội cho người tàn tật nặng, người tâm thần, người nhiễm HIV/AIDS.
Trợ cấp xã hội cho người từ 85 tuổi trở lên.
123